Erhun Şerbetçi

Arif Kaba


KBB Kliniği

KBB Kliniği

KBB Kliniği

KBB Kliniği

 
 

Nişantaşı KBB Grubu; ileri donanım, ileri uzmanlaşma, sürekli gelişim ve ekip çalışması ilkeleri ile bir araya gelmiş kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanları tarafından 1992 'te kurulmuş, önceleri KBB Merkezi adı altında çalışırken, Dr. Erhun Şerbetci'nin öncülüğü ve çalışma arkadaşlarının desteği ile geliştirilerek 2001 yılında şimdiki kurumsal ismini almıştır.

   
TANITIM, GÖREV BİLDİRİMİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ
 

Nişantaşı KBB Grubu Uzmanları ; tıp ahlakını, hekimlik ruhu ve onurunu her şeyin üzerinde tutarlar, hekimlik haklarını korurlar, hasta haklarına titizlikle uyarlar, hasta memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak için çalışırlar. Bu amaçla ; tıp bilimindeki sürekli gelişmenin bilincinde olarak, yurt içi ve yurt dışı eğitim çalışmalarını aksatmaksızın sürdürürler, tıp teknolojisini yakından izlerler ve onaylanmış gelişmelerin öncülüğünü yapmak için ileri çaba gösterirler. Bugün tüm değişik açılı endoskoplara sahiptirler. ( 0-30-45-70-90 derecelerde rijid erişkin endoskopları, 0-30 derece çocuk endoskopları, flexible endoskoplar, larengostroboskop, sialendoskoplar). Bu çaba günümüzde pek çok KBB merkezinde endoskopların kullanıma girmesine yol açarak sahamızdaki sağlık hizmetleri kalitesinin yükselmesine yardımcı olmuştur. Bununla birlikte teknolojiyi seçerken daima hasta yararlanımını ön planda görürler. Gereksiz teknoloji ve tetkiklerden kaçınırlar. Hekimler arasındaki rekabeti sadece gelişmenin bir unsuru olarak olumlu anlamda görürler ve asla hasta yararlanımının üzerine çıkmasına izin vermezler, dayanışma içerisinde rekabet anlayışını benimseyerek meslekdaşlarına saygı gösterirler. Mutlak dürüstlük ilkesini her koşulda korurlar.

Merkezin sahip olduğu gelişmiş donanımının yanı sıra vurgulanması gereken en önemli çalışma özelliği ileri cerrahi gerektirecek koşullarda o konuya yoğunlaşmış uzmanlarla birlikte çalışılmasıdır. Böylelikle ; grubun uzmanları, kulak burun boğaz sahasındaki tüm güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilme yeteneği kazanarak tıbbi ve cerrahi tedavideki başarı oranını yükseltmeyi amaçlamışlardır. Tıptaki gelişmelerin merkezinde ve sürekli kişisel gelişim ile dünya standartlarının üzerinde olmak ortak hedefleridir.

Nişantaşı KBB Grubunda ; rutin ve ileri endoskopik muayene yöntemleri, otoskopik muayene, temel işitme testleri ve bilgisayarlı burun işlevleri inceleme yöntemleri (rinomanometri) bulunmaktadır.Hastalıklardaki bulgular video kayıt ve yazdırma yolu ile saklanmakta ve bu verilerden yararlanılarak hastaların izlenmesi ve tedavilerdeki başarının araştırılması yapılmaktadır. Çalışma grubumuz toplam kalite yönetimini kliniğin işletilmesinde kullanırken bu yönetim şeklinin hastalıkların yönetimine uyarlanmasında da özgün uygulamalarda bulunmaktadır.(Örneğin, lazer yardımlı burun içi cerrahisi ile tamponsuz sonlandırılan bir konka ameliyatının sağladığı yüksek hasta konforu ve memnuniyeti gibi) Böylelikle grubumuz günümüzdeki cerrahi paradigmaya kendi dalında katkı ve desteğini sürdürmektedir. (Günümüzdeki cerrahi anlayış; en uygun cerrahi, en az cerrahi, en işlevsel cerrahi, en konforlu cerrahi olarak özetlenebilir.)

   
 
Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanları ve ileri konuları :
 

Doç. Dr. Erhun Şerbetci ( Burun-sinüs endoskopik cerrahisi, baş-boyun cerrahisi )
Op. Dr. Atif Çetiner ( Kulak cerrahisi ) ( Part time )

kbb@kulak-burun-bogaz.com


Başa Dön

 
Untitled Document

Bu site içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması yasalara göre yasaklanmıştır.
Tıp bilimi değişimlere açıktır ve bu site içeriğindeki bilgilerden dolayı uygulamada KBB Nişantaşı Grubu sorumlu olamaz.

© Copyright 2009 KBB Nişantaşı Grubu. Tüm Hakları Saklıdır.
artworks: juvenis